Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Enums

Anchor
ExecutionReportErrorCode
ExecutionReportErrorCode

Panel
bgColor#FFFFFF
titleBGColor#99CC66
titleExecutionReportErrorCode


ValoareDescriere
NO_CHASINGUn cod de eroare specific care se referă numai la piețele Exchange din Spania și care indică faptul că pariul plasat contravine normelor spaniole de reglementare referitoare la urmărirea pierderilor.
INSUFFICIENT_FUNDSContul a depășit limita de expunere sau limita disponibilă pentru pariere
PERMISSION_DENIEDRegulile comerciale nu permit plasarea comenzii. În acest moment încercați să plasați comanda fie utilizând o cheie de aplicație decalată, fie dintr-o jurisdicție restricționată (de exemplu, SUA)
DUPLICATE_BETIDSAu fost găsite ID-uri de pariuri duplicate. De exemplu, ați inclus același ID de pariu de mai multe ori într-o singură solicitare de tip cancelOrders.
DUPLICATE_TRANSACTIONAu fost trimise date de referință clienți duplicate - Rețineți: Există un interval de timp asociat cu anularea duplicării, care este de 60 de secunde
INVALID_MARKET_IDPiața nu există
MARKET_NOT_OPEN_FOR_BETTINGPiața nu este deschisă pentru pariere. Fie nu este încă activă, fie este suspendată sau închisă în așteptarea soluționării.
MARKET_SUSPENDEDPiața este suspendată
INVALID_ORDERComanda nu poate fi acceptată de matcher din cauza unei combinații de acțiuni. De exemplu, pariurile care sunt editate nu sunt pe aceeași piață sau comanda include atât editările, cât și plasarea
NO_ACTION_REQUIREDComanda nu a fost transmisă către matcher deoarece sistemul a detectat că nu va exista nicio schimbare a stării
INVALID_ACCOUNT_STATEComanda fost respinsă din cauza stării contului (carduri suspendate, inactive, duplicate)
INVALID_WALLET_STATUSComanda a fost respinsă din cauza stării portofelului contului
LOSS_LIMIT_EXCEEDEDContul a depășit limita de pierdere autoimpusă
TOO_MANY_INSTRUCTIONSNumărul de comenzi a depășit suma maximă permisă pentru executare
ERROR_IN_MATCHERMatcher-ul nu este sănătos. Rețineți: Eroarea va surveni, de asemenea, dacă încercați solicitări concurente de pariuri „anulare toate” folosind operația cancelOrders, care nu este permisă.
INVALID_PROFIT_RATIOComanda este în afara combinației permise de preț și mărime.
PROCESSED_WITH_ERRORSComanda în sine a fost acceptată, dar cel puțin una (posibil toate) dintre acțiuni au generat erori
REJECTED_BY_REGULATORAutoritatea de reglementare a respins comanda. Pe piața Exchange din Italia, această eroare va apărea dacă mai mult de 50 de pariuri sunt trimise într-o singură solicitare de tip placeOrders.
SERVICE_UNAVAILABLEServiciul solicitat nu este disponibil
INVALID_MARKET_VERSIONVersiunea de piață furnizată nu este validă. Lungimea maximă permisă pentru versiunea pieței este 12.
REGULATOR_IS_NOT_AVAILABLEServiciul de reglementare de bază nu este disponibil.
BET_ACTION_ERRORExistă o eroare la o acțiune, care a dus la respingerea întregii comenzi. Verificați InstructionReportErrorCode pentru a vedea motivul respingerii comenzii.